Swedegas säkrar gastillgången med flexibel drift

– Eftersom Tripnet har ett brett tjänsteutbud, kan vi plocka ut precis det vi behöver, säger Anna Borg, som är IT-chef på Swedegas.

Utmaningen: Kritisk samhällsfunktion

Som ägare av högtrycksnät för naturgas har Swedegas ett stort ansvar, både vad gäller säkerhet och leveranstrygghet. Drifts- och övervakningssystemen för naturgasnätet ska fungera 24 timmar om dygnet, året runt. 2013 utsåg regeringen bolaget till systembalansansvarig. Det innebär bland annat ansvar för balans mellan inmatad och uttagen gas. Om en krissituation skulle uppstå som gör att energiförsörjningen hotas har Swedegas en central funktion att sammanställa fakta, bedöma läget och föreslå krisnivå till Energimyndigheten.

– Vi tar väldigt seriöst på att vi har en samhällsnyttig funktion, vilket kräver att vi har en effektiv och driftsäker IT-plattform, säger Anna Borg, IT-chef på Swedegas.

Lösningen: Infrastruktur som tjänst

Swedegas har haft Tripnet som leverantör sedan 2007 och samarbetet har vuxit. Till en början ansvarade Tripnet för serverutrymme samt drift och övervakning av Swedegas utrustning. Efter hand har Swedegas gått över till fler och fler av Tripnets tjänster och inför övertagandet av systembalansansvaret 2013 togs nästa steg: Istället för att investera i egen hårdvara har Swedegas nu en virtualiserad miljö, där Tripnet står för infrastruktur, drift, övervakning, säkerhetskopiering och licenser.

– Eftersom Tripnet har ett brett tjänsteutbud, kan vi plocka ut precis det vi behöver. Vi gjorde oss av med våra servrar och köper nu den kapacitet vi behöver som tjänst istället. Och då vi redan fanns i deras miljö var övergången smidig, berättar Anna Borg.

Resultatet: Ökat samarbete ger utrymme för flexibilitet

Swedegas har valt Tripnet som strategisk partner när det gäller hela IT-plattformen. Tripnet erbjuder olika nivåer på tjänsterna och det finns en flexibilitet i att kapaciteten kan ökas vid behov.

– Att kunna välja hur långt Tripnets ansvar ska sträcka sig är den största fördelen. Vi har successivt flyttat över och har desto mindre inhouse, säger Anna Borg. Övergångarna sker i takt med att antalet olika system växer, samtidigt som komplexiteten i dem ökar. I dagsläget köper Swedegas tjänster ur hela Tripnets utbud, i olika omfattning.

– Det är svårt att hålla en hög kompetens på både kärnverksamheten och IT-plattformar. Därför låter vi Tripnet hantera drift och övervakning av systemen, så att vi internt kan fokusera på att våra applikationer fungerar som de ska. Det är ett mer kostnadseffektivt sätt att jobba på. Vi har haft ett långt samarbete med Tripnet vilket gör att de förstår vår verksamhet. Eftersom de ständigt utökar sitt tjänsteutbud behöver vi inte resurser för att bevaka utvecklingen själva inom alla områden. Tripnet känner oss och vet vart vi är på väg och kan därför föreslå passande lösningar, säger Anna Borg, som är IT-chef på Swedegas.

header-logo-new

Om Swedegas
Swedegas äger och driver det svenska högtrycksnätet för naturgas, som försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier samt fordonsägare och 34 000 hushåll med naturgas. Sedan 2013 är Swedegas balansansvarig för det svenska naturgasnätet. De ansvarar för gasnätets utveckling och för att samhället ska ha säker och effektiv tillgång till naturgas. Varje år transporteras energi motsvarande 12-15 TWh till distributörer och direktkunder i Syd- och Västsverige, där naturgasen står för 20-25 % av energianvändningen.

Kontaktperson
Katarina Näslund
Direkt 031-725 25 19
Mobil 0733-58 25 19
katarina.naslund@tripnet.se

Ladda ned vår pdf här:
Tripnet Swedegas Kundcase

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy