Hitta dina webbsystems gränser

21 september, 2015

Välkommen på frukostseminarium

Hur säkerställer jag användarnas höga förväntningar på kvalitet, hastighet och upplevelse? Hur hittar jag flaskhalsar i systemen? Hur får jag underlag för att planera effektivt inför perioder av hög belastning? Välkommen på årets tredje frukostseminarium.
Elis Hammar från vår partner Apica berättar om hur du hittar dina systems gränser genom att prestandatesta webbplatser och mobilapplikationer. Vi kommer visa flexibla lösningar för dels lasttester, som identifierar maxkapaciteten och effektiviserar felsökning, samt kontinuerlig mätning och övervakning som säkerställer kundupplevelsen.
Vi på Tripnet berättar kort om hur en driftsorganisation kan arbeta förebyggande med lasttester och övervakning, som verktyg för att säkerställa att applikationer alltid är tillgängliga. Vad händer efter man gjort en lasttest? På plats finns även några av våra systemingenjörer som gärna delar med sig av sin kunskap.
Mer information om våra tjänster för Lasttester
Mer information om Svarstidsmätning och analys
Mer information om Apica